ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ติดต่อหน่วยทะเบียน


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 1 ห้อง 107)

เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4

แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน

กรุงเทพ ฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2256 4092 ต่อ 2128-9

โทรสาร 0 2256 4090

E-Mail : Regis@stin.ac.th

[กลับไป]